• 90 242 316 89 86
  • info@as-kan.com

KARİYER

As-kan Mühendislik olarak, hedef ve stratejilerimiz ile uyumlu sistemler oluşturup, uygulayarak ve bu sistemleri sürekli iyileştirerek; başarı odaklı çalışma arkadaşlarımız aracılığıyla, sürdürülebilir rekabet avantajı yaratılmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz.

Şirket olarak sürdürülebilir büyümenin ancak çalışanlarımızın katkısı ile mümkün olacağının bilincindeyiz. Adil istihdam uygulayarak, çeşitliliği benimseyerek ve katılıma değer vererek; farklı bakış açılarının dile getirildiği ve saygı gördüğü bir çalışma ortamı oluşturur ve buna katkıda bulunuruz.

Çalışanlarımızı meslek hastalıklarından korumak için periyodik sağlık kontrolleri yaptırıyor, tüm riskleri en aza indirmeye çalışıyoruz. Ayrıca, iş güvenliği çalışmalarımız, ilgili yasal mevzuat gereği İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile denetleniyor. İş güvenliği konusunda çalışanlarımıza verdiğimiz eğitimlerle sahada ve sosyal yaşamda güvenlik kültürünü aşılamaya devam ediyoruz. 

Düzenli mesleki eğitimler ile dünyadaki gelişmeleri paylaşıyor ve kendi geleceklerine yatırım yapmalarını sağlıyoruz. Kendilerini geliştirdikleri ve başarılı bir performans sergiledikleri sürece tüm çalışanlarımızın kariyer yolları açıktır. Şirketimizin İnsan Kaynakları Politikasına göre insanları liyakata göre işe alır ve terfi ettiririz.

As-kan Mühendislik yeni takım arkadaşlarımızın seçim süreci İnsan Kaynakları tarafından yürütülmektedir. As-kan Mühendislik de doğacak iş fırsatlarını aşağıda yazılı olan işe alım portallarımızdan ya da www.as-kan.com adresinden takip edebilirsiniz.